TROPHY II  Kvitmannsberget, Lillehammer 2008.

TROPHY II Kvitmannsberget, Lillehammer 2008.

 
 

TROPHY II

Skulpturens utgangspunkt i landskapet er en stein som trolig har preget stedet i uminnelige tider. Med steinen som en indre kjerne har skulpturen fått sin form i direkte dialog med materialet og plassens tydelige karakter.

Mitt valg av råmaterialer er knyttet til en økologisk tankegang der den materielle verden er deler av et ufravikelig kretsløp. Prinsippet om at alt er midlertidig og under forandring, er anvendt først og fremst for å oppnå en ønsket visuell egenskap.

Skulpturen ble skapt over en relativt kort periode og preger nå rommet i høy grad. Etter hvert som tiden går vil skulpturens innvirkning på stedet minske, inntil den til slutt blir en ubetydelig del av omgivelsene.

The sculpture’s startingpoint in the landscape is a rock which in all likelihood has inhabited that very spot since time immemorial. With the rock as a physical core, the sculpture’s figuration arose in direct dialogue with the indigenous materials and energy of the area.

My choice of raw materials is linked to ecological thinking which views the material world as part of an inevitable cycle. The principle that everything is temporary and everything evolves, at least visually, literally gave the sculpture a physical life of its own.

The sculpture was created in a relatively short time span and made a considerable impact on its surroundings. As time goes by, the sculpture’s influence on the space will diminish until it eventually becomes an insignificant part of its surroundings.

LINK TO WORK / TROPHY II