INDIVIDUUM  2018. (detail)

INDIVIDUUM 2018. (detail)

 
 

INDIVIDUUM

Skulpturer av funnet trä som formats helt eller delvis med kniv. Trästyckets iboende struktur och form har bestämt hur bearbetningen skall göras. Genom att aktivt förhålla mej till vad materialet visar fram av egenskaper uppstår en situation där jag följer en vägledning snarare än påförer objektet en idé.

Titeln hänvisar till att alla trästycken, även de mest upplösta, har en egen kärna.

LINK TO WORK / INDIVIDUUM